หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )   5 พ.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยร่องเอี่ยน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2   29 เม.ย. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายทางท่าสูบถึงบ้านนายเกี้ยง แสงอ่อน หมู่ที่ 4   26 มี.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางศรีวันนาฯ   26 มี.ค. 2562 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมชาย ปัดเป่าถึงบ้านนางอำไพ หมู่ที่ 4   19 มี.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางลานคสล.บริเวณที่สาธารณะบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 2   19 มี.ค. 2562 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางนานายสุวินัย แสงคำมาฯ   6 มี.ค. 2562 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานางสุจิตรา คู้ลู้ฯ   6 มี.ค. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างขยายถนน คสล. สายทางแยกถนนสายสวรรค์นิเวศน์ฯ   22 ก.พ. 2562 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางลาน คสล. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 3   5 ก.พ. 2562 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18